نحوه اتصال:

1- ابتدا از سازگاری موبایل و یا تبلت تان با OTG و همچنین اندروید6 مطمئن شوید.

2- صفحه XP PEN را به موبایل و یا تبلت اندروید متصل فرمایید.

3- اپ اندرویدی را که قادر به تشخیص فشار قلم است باز کنید و صفحه قلم نوری و صفحه موبایل تان را در حالت عمودی قرار دهید.

4- قابلیت چرخش صفحه را غیر فعال فرمایید.

اتصال صفحه قلم نوری XP-PEN به تبلت و موبایل اندرویدی

1- با اندروید 6 و بالاتر سازگار است.

2- با اکثر نرم افزارهای مطرح و اصلی، سازگار است.